Je masterproef indienen

Masterproef I / Onderzoeksseminarie

Opleiding psychologie

Opleiding Pedagogische Wetenschappen

 • Vorm en indienmoment worden afgesproken met de promotor

Masterproef II

Hoe indienen?

 1. Studenten die al zeker zijn dat zij pas in de tweedekansexamenperiode zullen indienen, worden gevraagd dat via mail te melden aan masterproef.PP@UGent.be (met "niet indienen masterproef" in het onderwerp). Dat vereenvoudigt aanzienlijk de roostering van de verdedigingen (enkel Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk) voor eind juni.
 2. Zorg voor een versie van je masterproef in pdf-formaat.
 3. Laad je masterproef op in Minerva (cursussite 'Masterproef HX00001A')
 4. Druk na het opladen in Minerva één bewijs van opladen af, dat bewijs moet je meebrengen en samen met je papieren versie indienen
 5. Vul de online evaluatie van de begeleiding van masterproeven in. Dit is verplicht! Druk na het invullen de automatische mail af als bewijs van invullen en breng ook dit mee bij het indienen van je papieren versies.
 6. Studenten uit de opleiding Psychologie, vullen ook nog een formulier Proces masterproef in, en laten dit ondertekenen door de promotor.
 7. Dien 3 papieren versies van je masterproef in, samen met de bewijsstukken uit (4) en (5). Bekijk goed de vormvereisten. Een masterproef die niet aan de vormvereisten voldoet, zal geweigerd worden.
  Studenten uit de opleiding Psychologie, voegen bij 2 van de 3 exemplaren, het ondertekende formulier Proces masterproef toe.
 8. Vergeet bij het indienen niet de aftekenlijst te ondertekenen.

Indiendata

Vormvereisten

 • Gebruik de juiste sjablonen voor je titelpagina
 • De elektronische versie van je masterproef is in pdf,
  Foxit PhantomPDF op Athena kan je desgewenst gebruiken om verschillende pdf's (titelblad, eigenlijke masterproef, eventuele bijlagen..) tot 1 pdf samen te voegen in functie van het opladen via Minerva.
 • Je masterproef moet dubbelzijdig afgedrukt zijn en ingebonden met een kartonnen kaft (geen plastieken omhulsel).
 • Masterproef II moet ingediend worden in 3 papieren exemplaren.
 • In elk papieren exemplaar moet een abstract zitten. Voor de opleiding Psychologie wordt dit mee ingebonden, voor de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk niet.
 • Het formulier 'proces masterproef' (enkel voor de opleiding psychologie) moet los in 2 van de 3 exemplaren toegevoegd worden. Op de formulieren moet de handtekening van de promotor staan of moet een afgedrukte e-mail aangehecht zijn waarin de promotor aangeeft het ingevulde procesformulier goed te keuren.
 • Geassocieerde masterproeven worden door elk van de betrokken student ingediend alsof ze niet geassocieerd zijn. Lees wel het masterproefreglement van je opleiding met het oog op eventueel bijkomende vormvereisten.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
masterproef.PP@UGent.be, tel. 09 264 6360