Je masterproef indienen

 

Als gevolg van de corona-crisis heeft de faculteit beslist om een 2e indiendatum te voorzien voor de eerste examenperiode, met name 15 juni 2020. Lees  onderaan 'Implicaties later indienen'.

Masterproef I / Onderzoeksseminarie

Opleiding psychologie

 • In de opleiding Psychologie wordt de paper voor Masterproef I / Onderzoekseminarie digitaal opgeladen op Minerva (cursussite HX00001A).
 • Gebruik bij voorkeur een huisstijl sjabloon voor je titelpagina.
 • Indienen gebeurt op 19 mei 2020 of 15 juni 2020 (eerste kans) of op 11 augustus 2020 (tweede kans).
 • Druk na het opladen in Minerva één bewijs van opladen af, en hou dat bij als bewijsstuk.

Opleiding Pedagogische Wetenschappen

 • Vorm en indienmoment worden afgesproken met de promotor

Masterproef II

Hoe indienen?

 1. Zodra studenten zeker zijn dat zij pas op 15 juni of in de tweedekansexamenperiode zullen indienen, kunnen ze dat via mail melden aan masterproef.PP@UGent.be (met "later indienen masterproef" in het onderwerp). Dat vereenvoudigt aanzienlijk de roostering van de verdedigingen (enkel Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk) voor eind juni.
 2. Zorg voor een versie van je masterproef in pdf-formaat.
 3. Laad je masterproef op in Minerva (cursussite 'Masterproef HX00001A')
 4. Druk na het opladen in Minerva één bewijs van opladen af, en hou dat bij als bewijsstuk.
 5. Vul de online evaluatie van de begeleiding van masterproeven in. Dit is verplicht! Druk na het invullen de automatische mail af als bewijs van invullen.
 6. Studenten uit de opleiding Psychologie vullen ook nog een formulier Proces masterproef in, en laten dit elektronisch ondertekenen door de promotor (bijvoorbeeld met met een mail voor akkoord van de promotor).
 7. Het ondertekende formulier Proces masterproef moet eveneens in Minerva opgeladen worden.

Indiendata

Vormvereisten

Van studenten die in deze ‘Coronatijden’ een masterproef afwerken en indienen, wordt verwacht dat ze, in overleg met hun promotor, een Corona Preambule (lees: een Corona Verklaring Vooraf) aan hun masterproef toevoegen.
In die Corona Verklaring Vooraf geven studenten aan welke invloed de crisissituatie op het uitwerken/afwerken van hun masterproef heeft gehad (bijv. een kleiner sample, bijv. andere vormen van dataverzameling,…) én welke ingrepen zij hebben uitgevoerd om een kwaliteitsvol alternatief voor mogelijke hindernissen te voorzien. Deze preambule komt vóór het abstract / de samenvatting.

 • De elektronische versie van je masterproef is in pdf, Foxit PhantomPDF op Athena kan je desgewenst gebruiken om verschillende pdf's (titelblad, eigenlijke masterproef, eventuele bijlagen..) tot 1 pdf samen te voegen in functie van het opladen via Ufora.
 • Geassocieerde masterproeven worden door elk van de betrokken student ingediend alsof ze niet geassocieerd zijn. Lees wel het masterproefreglement van je opleiding met het oog op eventueel bijkomende vormvereisten.

Implicaties later indienen

Wie indient op 15 juni houdt best rekening met het volgende:

 • Indien de masterproef maar geëvalueerd kan worden na 1 juli, zullen de punten later ingevoerd worden maar zal de student toch gedelibereerd worden in de 1e examenperiode. De datum van het diploma zal identiek zijn als bij studenten die voor 15 juni ingediend hebben.
 • De verdediging (enkel bij de pedagogische wetenschappen en sociaal werk) zal uiterlijk op 4 juli 2020 vallen.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
masterproef.PP@UGent.be, tel. 09 264 6360

   https://www.ugent.be/pp/nl/diensten/fdo/masterproef/masterproef-indienen.htm