PC-knooppunt

Wat?

  • Het PC-knooppunt helpt studenten en docenten i.v.m. het gebruik van de PPW computerlokalen, dit zowel bij onderwijs (lessen, practica, oefeningen...) als onderzoek (experimenten, testafnames, workshops...).

Website

Lokalen

PC-lokaal 1.2

  • 54 pc's / 70 stoelen
  • Locatie: Henri Dunantlaan 2, groot gebouw FPPW, eerste verdiep, lokaal 110.015.

Oefenruimte

  • 10 pc's / 40 stoelen - geen lessen/testafnames mogelijk
  • Locatie: Henri Dunantlaan 2, groot gebouw FPPW, eerste verdiep, naast pc-lokaal 1.2, lokaal 110.014.

Toegang

Bovenstaande lokalen zijn

  • open van maandag tot vrijdag: 8:00 tot 19:00
  • vrij toegankelijk voor studenten
  • niet toegankelijk tijdens lessen/testafnames (zie pcklas website)

Contact

Franky Maes
Franky.Maes@UGent.be

Gerelateerde inhoud