Historiek

Inleiding

Sinds begin 1999 startten we aan de faculteit PPW met de uitbouw van een testotheek. Inspiratie deden we in eerste instantie op via bezoeken aan gelijkaardige bestaande initiatieven in België en Nederland en door overleg met de verantwoordelijken over zowel werking, reglementen, aankoopbeleid, enz. Daarnaast begeleidt een "stuurgroep Testpracticum" het gehele project.

Opstart

In een eerste fase was het de bedoeling psychodiagnostische instrumenten, aanwezig in onze faculteit, te verzamelen. Ondertussen werden ongeveer 1350 tests, observatieschalen, meetinstrumenten, enz. bijeengebracht. De honderd meest recente instrumenten werden reeds gecatalogeerd en zijn voor UGent-personeel en -studenten consulteerbaar via onze Online-testcatalogus. Van elk instrument worden een twintigtal gegevens in een databasebestand bijgehouden, zoals meetpretentie, doelpopulatie, leeftijdsbereik, benodigd materiaal, eventuele schalen, enz.