EXPLORA op INSAR congres

Van 1 t.e.m. 4 mei 2019 ging in Montreal, Canada het grootste internationale congres over autisme door, genaamd INSAR. Ook leden van EXPLORA waren aanwezig! Doctoraatsstudente Judith Goris presenteerde er haar onderzoek, waarin ze voor het eerst een relatie aantoonde tussen kenmerken van autisme bij personen zonder een diagnose van autismespectrumstoornis en een voorkeur voor voorspelbaarheid gemeten met verschillende computertaakjes. Volwassenen met meer kenmerken van autisme, lieten een sterkere voorkeur voor voorspelbaarheid zien dan mensen met minder kenmerken. De sterkere voorkeur voor voorspelbaarheid wordt dus niet alleen teruggevonden bij mensen met een diagnose van autismespectrumstoornis maar ook bij neurotypische mensen met meer kenmerken van autisme. Meer info over ander onderzoek gepresenteerd op INSAR lees je hier.

 

Judith op INSAR