Onderzoeksnamiddagen

[English]

De onderzoeksnamiddag heeft als doel om de onderzoekers uit de verschillende vakgroepen en onderzoeksgroepen binnen onze faculteit de kans te geven elkaar te ontmoeten. Om dit doel te bereiken stellen telkens twee vakgroepen hun onderzoek op een bevattelijke manier voor. Daarnaast krijgen nieuwe doctoraatsstudenten de kans hun toekomstig onderzoek te presenteren tijdens een postersessie. Nadien kan er dan tijdens de afsluitende receptie op een informele manier worden nagepraat. Tijdens de receptie wordt er ook een ‘Best Poster Award’ uitgereikt. De winnaars van de vorige edities vind je hier. De onderzoeksnamiddag wordt georganiseerd door de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO).

Wanneer

Per academiejaar zijn er twee onderzoeksnamiddagen. In academiejaar 2017-2018 vinden de onderzoeksnamiddagen plaats op:

 • 20 december 2017
 • 23 mei 2018

Programma

Het programma van de onderzoeksnamiddag op 20 december 2017 zag er als volgt uit:

14u00 - 15u30

Presentatie Vakgroep Data-Analyse
"Research at the Department of Data Analysis: an Overview" - Yves Rosseel
"Tools and models for the analysis of neuroimaging data" - Daniele Marinazzo
Infosessie over onderzoeksfinanciering (FWO/BOF)
"Tips and tricks for applying for research funding at BOF and FWO"
Sprekers: Ilse Derluyn, Marc Brysbaert, Martin Valcke, Geert Crombez

15u30 - 17u00

Postersessie

16u00 - 18u00

Uitreiking Best Poster Award + Receptie

Locatie

De onderzoekspresentaties vinden plaats in Auditorium 2 en de daaropvolgende activiteiten in de aangrenzende overloop.

Postersessie

Hoe inschrijven?

 • Inschrijven kan tot 2 weken voor de betreffende onderzoeksnamiddag. De inschrijvingen per sessie verlopen op een first come first served basis tot het maximum aantal inschrijvingen (40) is bereikt. Controleer of er nog plaatsen zijn via deze link.
 • De doctoraatsstudent moet persoonlijk een schriftelijke en ondertekende aanvraag om te presenteren richten aan de Decaan (dus niet via e-mail). Om in aanmerking te komen moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • De doctoraatsstudent moet voorafgaandelijk toelating gekregen hebben van zijn/haar begeleidingscommissie om te presenteren op de onderzoeksnamiddag.
  • De promotor dient het verslag van de begeleidingscommissie, waaruit blijkt dat toelating verkregen werd, overgemaakt te hebben aan het Decanaat.
  • De doctoraatsstudent moet voor het betreffende academiejaar ingeschreven zijn op de rol als doctoraatsstudent.
  • De aanvraag dient duidelijk te vermelden op welke onderzoeksnamiddag men wenst te presenteren en wanneer men toelating gekregen heeft van de begeleidingscommissie om te presenteren.

Instructies

 • Formaat: A0 verticaal ('staand')
 • Taal: Bij voorkeur Engels
 • De poster dient opgemaakt te worden in de huisstijl van de UGent.
 • De deelnemers staan zelf in voor het afdrukken van de poster.
 • Een poster bevat minstens de volgende elementen:
  • Naam van doctoraatsstudent, promotor en leden van de begeleidingscommissie.
  • Achtergrond en context van het onderzoek (waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? wat is de wetenschappelijke bijdrage?)
  • De probleemstelling en onderzoeksvraag (wat wordt er precies onderzocht?)
  • De methodologie (hoe wordt het onderzoek aangepakt?)
  • Indien van toepassing (bvb. bij longitudinaal onderzoek): de planning van de verschillende onderzoeksfases
 • Het ophangsysteem voor de posters bedekt 2 cm boven- en onderaan de poster. Hou hier rekening mee.
 • De poster dient ten laatste 1 week voor de onderzoeksnamiddag te worden verstuurd naar cwo.pp@ugent.be in pdf formaat. De bestandsnaam wordt als volgt opgesteld: poster_familienaam_voornaam.pdf
 • Posters kunnen opgehangen worden tussen 12u30 en 13u30. 

Gerelateerde inhoud