Datamanagementplan

Het zorgvuldig beheren van onderzoeksdata behoort tot een degelijke onderzoekspraktijk en begint bij een goede planning, met name door het opstellen van een datamanagementplan (DMP). Een DMP is een document dat preciseert hoe data beheerd zullen worden tijdens en na een concreet onderzoeksproject. Het opstellen van een DMP zet onderzoekers aan na te denken over hoe onderzoeksdata verzameld, opgeslagen en opgevraagd zullen worden.

Wie

Een datamanagementplan opstellen aan het begin van een project is nuttig voor alle onderzoek. 

  • Doctoraatstudenten: Voor doctoraatsstudenten die na 1 januari 2015 een aanvraag om te doctoreren hebben ingediend is het opstellen van een datamanagementplan een vereiste (zie artikel 15 van het doctoraatsreglement).
  • Onderzoekers die werken met persoonsgegevens: In het kader van de vernieuwde privacywetgeving (GDPR) is het belangrijk er op te wijzen dat alle onderzoekers die met persoonsgegevens werken, zorgvuldig moeten omgaan met privacybescherming en veilige verwerking. Er wordt hierbij in het bijzonder gewezen op de (zelf-)verantwoordingsplicht voor de verwerking van persoonsgegevens, die eigenlijk een uitgebreide documentatieplicht inhoudt. Dit kan geconcretiseerd worden in het datamanagementplan. 

Wanneer

Voor doctoraatsstudenten hangt dit af van het moment waarop ze toelating kregen om te doctoreren.

  • Na 1 januari 2015:  presenteer een DMP tijdens de eerste of tweede bijeenkomst van de begeleidingscommissie. Het datamanagementplan moet samen met het rapport van de begeleidingscommissie bezorgd worden aan het decanaat.  
  • Na 1 oktober 2018: voeg een DMP als bijlage toe aan elk voortgangsrapport. Het datamanagementplan dient ook voorgelegd te worden op elke vergadering van de doctoraatsbegeleidingscommissie.

Alle andere onderzoekers die een DMP willen opstellen, doen dit best zo vroeg mogelijk in het onderzoeksproces.

Hoe

  • Om een DMP te schrijven gebruik je DMPonline.be, een online tool die door de Universiteitsbibliotheek Gent werd ontwikkeld. DMPonline.be helpt UGent gebruikers een doeltreffend DMP te schrijven voor hun onderzoeksprojecten. In de tool zitten een aantal sjablonen, elk opgebouwd uit een reeks vragen over verschillende aspecten van datamanagement. De tool verschaft ook advies om gebruikers te helpen de vragen te beantwoorden. Er is een sjabloon specifiek voor FPPW-onderzoekers voorzien.

    Wie een geldige UGent username en paswoord heeft kan inloggen en de tool beginnen gebruiken. Voor feedback en vragen kunt u steeds bij Maarten De Schryver terecht. 
  • Een voorbeeld van een ingevuld DMP vind je hier.

Gerelateerde inhoud