Bekwaamheden (vakken) in het secundair onderwijs

Vanaf het academiejaar 2022-2023 is de educatieve masteropleiding de enige opleiding binnen de nieuwe structuur van lerarenopleidingen die leidt tot vereiste bekwaamheden (VE) om les te geven in de hogere graden van het secundair onderwijs.

Welke vakken iemand mag geven, hangt af van de gevolgde vakdidactieken in de educatieve masteropleiding en werd vastgelegd door de Vlaamse Regering in een lijst en kan je ook raadplegen op de webpagina van de Vlaamse overheid.

In het opleidingsprogramma staan de vakdidactieken die je kan opnemen in de educatieve master van je keuze.

Heb je een voldoende aantal studiepunten behaald in het domein van een andere vakdidactiek dan kan je toegang tot deze vakdidactiek aanvragen. Voor de vakdidactiek van een taal moet je 60 studiepunten domeinkennis behalen, voor alle andere vakdidactieken is dat 30 studiepunten op academisch niveau.