Geïndividualiseerde trajecten (GIT) in de verkorte Eduma

Hoe aanvragen?

Studenten in de verkorte educatieve master die niet alle vakken uit de opleiding in hun curriculum willen opnemen, kunnen een beperkte GIT aanvragen. Dat kan door in OASIS een beperkt curriculum in voorstel te zetten.

Bij de keuze van de vakken die je wenst op te nemen, moet je rekening houden met één dwingende regel: de stage kan enkel gevolgd worden als je voor de overeenkomstige vakdidactiek reeds een credit behaalde of deze vakdidactiek tenminste gelijktijdig met je stage volgt.

Uitzondering: de oriëntatiestage cultuurwetenschappen en de oriëntatiestage gedragswetenschappen kunnen onafhankelijk opgenomen worden.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
Anneleen Jachowicz
, tel. 09 264 6271