Inschrijven in de verkorte educatieve master

Wanneer mag je inschrijven in de verkorte educatieve master?

Na de masteropleiding

 • Alle studenten met een masterdiploma of gelijkwaardig, kunnen zich inschrijven voor de verkorte educatieve master.

Gelijktijdig met de masteropleiding

 • Academische bachelors die ook ingeschreven zijn in een aansluitende masteropleiding of professionele bachelors die ingeschreven zijn in het schakelprogramma en in de aansluitende masteropleiding, kunnen zich bijkomend inschrijven voor het verkorte traject van de educatieve master. Het diploma van leraar wordt pas uitgereikt nadat het masterdiploma werd behaald.

Als deel van de masteropleiding

 • Wil je meteen na je academische bachelor voluit kiezen voor het lerarenberoep dan kan je ook opteren voor de educatieve master na bachelor (90 of 120 studiepunten). Hierbij worden de domeinspecifieke vakken gecombineerd met de vakken leraarschap. Een voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten wordt opgelegd aan wie in de bachelor de 3 vakken uit het traject onderwijs nog niet opnam.
 • Meer info lees je hier

Toelatingsvoorwaarden

 • Bekijk het overzicht van de toelatingsvoorwaarden in de verkorte educatieve master (PDF) om te zien tot welke afstudeerrichting van de verkorte educatieve master je diploma toegang geeft.
  Indien je diploma niet opgenomen is in dit besluit of indien je meent toch een bepaalde richting te kunnen volgen op basis van je vooropleiding, neem dan contact op met de opleiding . De aanvraag moet gedocumenteerd zijn met alle relevante puntenlijsten, studiefiches, ... Na dossieronderzoek en na advies van de vakdidacticus in kwestie kan je eventueel worden toegelaten tot de gewenste afstudeerrichting.
 • De verkorte educatieve master wordt enkel in het Nederlands aangeboden. Kandidaat-studenten dienen bij inschrijving voldoen aan de taalvoorwaarden

Procedures

Je was vorig jaar ook ingeschreven aan de UGent én je voldoet aan de voorwaarden om de verkorte educatieve master te volgen?

Je was vorig jaar niet ingeschreven aan de UGent.

   1. Je moet je eerst, van thuis uit, 'voorinschrijven'
   2. De dag na je voorinschrijving word je uitgenodigd om je definitief in te schrijven
   3. Werk je inschrijving af via Oasis.

    Een inschrijving voor de verkorte educatieve master is pas officieel in orde na inschrijving in het Oasis-systeem.
    Vergeet daarbij niet om alle vakken die je wenst op te nemen, toe te voegen aan je curriculum in Oasis!

    Deadlines

    • Inschrijven in de verkorte educatieve master kan tot 1 oktober. Daarna is je inschrijving laattijdig en heb je toelating nodig van de curriculumcommissie van de faculteit
    • Vanaf 15 oktober is het onmogelijk Vakdidactiek en Stage (tenzij de overeenkomstige vakdidactiek al verworven is) in je curriculum op te nemen.
    • Toevoegen en schrappen van opleidingsonderdelen uit het 1e semester kan tot en met 14 november. 
    • Toevoegen en schrappen van opleidingsonderdelen uit het 2e semester en stages of masterproef (9 studiepunten) kan tot en met de laatste dag van februari.
    • Vanaf 1 maart is inschrijven op geen enkele manier nog mogelijk en kunnen er ook geen opleidingsonderdelen geschrapt of toegevoegd worden in je curriculum.

    Bijkomende informatie

    • Omwille van de organisatie van de stage en de praktische oefeningen, starten de lessen van de educatieve master meteen bij aanvang van het academiejaar. Aanmelden bij de vakdidactiek in de eerste lesweek is verplicht voor studenten die vakdidactische vakken en/of stage willen volgen.
    • Elke student schrijft aanvankelijk in voor het volledige programma van 60 studiepunten en krijgt een factuur met een standaardbedrag. Na goedkeuring van het persoonlijk curriculum volgt een aangepaste factuur naargelang het aantal opgenomen studiepunten.
    • Wie minder dan 60 studiepunten wenst op te nemen, vraagt een GIT aan. Je doet dit door in OASIS een beperkt curriculum in voorstel te zetten.
    • Studenten die het tweedecyclusdiploma aan een andere universitaire instelling behaalden, dienen bij de inschrijving een gelegaliseerde kopie van dit diploma te overhandigen.
    • Contacteer de stagecoördinator als je studeren wilt combineren met werken. Meer info over Vlaams opleidingsverlof (VOV) vind je hier
    • Via volgende links vind je informatie over studiegeld en studietoelage

    Contact

    Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
    Anneleen Jachowicz
    , tel. 09 264 6271