Erasmus

Hoe?

Studenten van de educatieve master met verkort traject kunnen gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit verblijven.

  • Je neemt in het buitenland minstens 15 studiepunten op.
  • Je legt voor minimaal één opleidingsonderdeel examen af aan de UGent.
  • Je kan je stage in het buitenland enkel afleggen mits akkoord van de verantwoordelijk lesgever. In elk geval spreek je voordien af hoeveel oefenlessen je in een Vlaamse school geeft.
  • Je neemt zodra je een erasmusbestemming werd toegewezen contact op met de vakdidacticus om afspraken te maken m.b.t vakdidactiek 1e semester en de stage.

Op Erasmus in 2020-2021 en nog geen UGent-student in 2019-2020? 

Volg dan onderstaande stappen: 

Gerelateerde inhoud