Overgangsmaatregelen SLO

Overgangsmaatregelen voor studenten in de SLO-opleiding

In het decreet

In het decreet is de volgende overgangsmaatregel vastgelegd:

Studenten die, bij de aanvang van het academiejaar 2019-2020 minstens 15 studiepunten verworven hebben in een specifieke lerarenopleiding, hebben het recht hun opleiding af te werken, tot en met het academiejaar 2020-2021.

Concreet aan de UGent

Op basis van de bepaling in het decreet zijn aan de UGent de volgende uitgangsposities uitgewerkt:

1. Aansluitende SLO na masteropleiding aan de UGent

  • SLO niet afgewerkt in 2018-2019 maar wel minstens 15 studiepunten behaald (inclusief vrijstellingen):

Je kan kiezen tussen het afwerken van de SLO tot en met 2020-2021 of overstappen naar het verkorte traject van de educatieve masteropleiding waarbij je vrijstellingen kan aanvragen op basis van reeds verworven credits.

Opgelet, 2020-2021 is het laatste jaar dat het SLO-getuigschrift nog uitgereikt kan worden. Als de SLO in 2020-2021 niet afgewerkt is, moet je overstappen naar het verkorte traject van de educatieve masteropleiding.

  • SLO niet afgewerkt in 2018-2019 en geen 15 studiepunten behaald (inclusief vrijstellingen):

Je moet overstappen naar het verkorte traject van de educatieve masteropleiding. Je kan op basis van reeds verworven credits vrijstellingen aanvragen.

2. Indalende SLO tijdens masteropleiding (opleidingen met minor/afstudeerrichting onderwijs/keuzevakken uit SLO)

Het aanbod blijft in de masteropleidingen tot en met 2019-2020. Daarna is er nog één academiejaar om het programma van de SLO af te werken indien je bij aanvang van 2019-2020 minstens 15 studiepunten verworven hebt (inclusief vrijstellingen). Je kan ook overstappen naar de educatieve masteropleiding waarbij je vrijstellingen kan aanvragen. 

3. SLO aan CVO of andere instelling

  • Minstens 15 studiepunten behaald bij aanvang van 2019-2020 (inclusief vrijstellingen):

Je kan kiezen tussen het afwerken van de SLO tot en met 2020-2021 of overstappen naar het verkorte traject van de educatieve masteropleiding waarbij je vrijstellingen kan aanvragen op basis van reeds verworven credits.

Opgelet, 2020-2021 is het laatste jaar dat het SLO-getuigschrift nog uitgereikt kan worden. Als de SLO in 2020-2021 niet afgewerkt is, moet je overstappen naar het verkorte traject van de educatieve masteropleiding.

  • SLO niet afgewerkt in 2018-2019 en geen 15 studiepunten behaald (inclusief vrijstellingen): 

Je moet overstappen naar het verkorte traject van de educatieve masteropleiding. Je kan op basis van reeds verworven credits vrijstellingen aanvragen.

Vergelijking met de Specifieke lerarenopleiding

Volgend schema benadrukt de verschillen tussen de Specifieke lerarenopleiding en de educatieve master.

 

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Educatieve master

Wanneer

Vanaf 2019-2020 kan je de opleiding alleen verderzetten indien je reeds 15 studiepunten behaald hebt.

Je kan starten vanaf 2019-2020 met de educatieve master en/of het voorbereidingsprogramma.

Bekwaamheden

(welke vakken mag ik geven)

Het masterdiploma bepaalt welke vakken een leraar in de hogere graden van het secundair onderwijs
mag geven. 

De gevolgde vakdidactieken bepalen welke vereiste bekwaamheden je verwerft en dus welke vakken je in de hogere graden van het secundair onderwijs mag geven. 

Programma

60 studiepunten

enkel component leraar

  • educatieve master na bachelor:

90 of 120 studiepunten: combinatie component domein en component leraar
+ 15 studiepunten component leraar die je in de bachelor of in een voorbereidingsprogramma of in de master verwerft

  • verkorte educatieve master:

60 studiepunten (voor wie reeds een masterdiploma op zak heeft) met enkel vakken uit de component leraar

Diploma

Diploma van Leraar Volwaardig masterdiploma 

 

Vrijstellingen

Overstap SLO UGent naar educatieve master UGent

Ben je in het verleden gestart met de SLO en wens je over te stappen naar de educatieve master? Bekijk de concordantietabel om na te gaan voor welke vakken je een vrijstelling kan aanvragen. 

Vervolledig onderstaand formulier dat aansluit bij je SLO afstudeerrichting en mail het naar educatievemaster@ugent.be.

Vrijstellingen op grond van eerder verworven kwalificaties 

Heb je in je vooropleiding of via een creditcontract reeds credits verworven voor SLO-opleidingsonderdelen? 

Gerelateerde inhoud