Studietoelage voor de educatieve masteropleiding

De regelgeving voor het toekennen van een studietoelage zal vanaf 2019-2020 aangepast worden, rekening houdend met de ‘vernieuwde’ lerarenopleidingen.

Volg www.studietoelagen.be voor actuele informatie.

 Vragen?  Neem contact op met de Sociale Dienst van de UGent