Erasmus in de educatieve master

Hoe?

Studenten van de Educatieve Master met verkort traject kunnen gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit verblijven.

  • Je verdient in het buitenland minstens 9 studiepunten .
  • Je legt voor minimaal één opleidingsonderdeel examen af aan de UGent.
  • Je kan je stage in het buitenland enkel afleggen mits akkoord van de verantwoordelijk lesgever. In elk geval spreek je voordien af hoeveel oefenlessen je in een Vlaamse school geeft.
  • Je neemt zodra je een erasmusbestemming werd toegewezen contact op met de vakdidacticus om afspraken te maken m.b.t vakdidactiek 1e semester en de stage. 

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
Anneleen Jachowicz
, tel. 09 264 9444