Keuzeluik

Hoe?

In de educatieve master moet een keuzeluik gevolgd worden van minstens 6 studiepunten.
Daarbij kan gekozen worden voor OF een standaardkeuzevak, OF een bijkomende Vakdidactiek OF een onderwijsgerelateerd opleidingsonderdeel OF een bijkomende stage.

Het keuzevak dat je wil opnemen, moet je aanvragen via OASIS.

Standaardkeuzevakken

In de educatieve master zijn volgende standaardkeuzevakken mogelijk.

Een bijkomende vakdidactiek 

Studenten in de educatieve master kunnen ervoor opteren een bijkomende vakdidactiek (in een andere discipline) als keuzevak te nemen.

Met oog op het verwerven van extra vereiste bekwaamheden wordt de mogelijkheid geboden om binnen het keuzeluik een bijkomende vakdidactiek op te nemen. Deze keuze moet goedgekeurd worden door de curriculumcommissie.

Indien er geen rechtstreekse toegang voorzien is tot een extra vakdidactiek in het programma moet de student 30 studiepunten academische voorkennis kunnen aantonen. Deze voorkennis moet alle deeldisciplines van een vakgebied dekken. Bijv. voorkennis biologie veronderstelt voldoende kennis van ecologie, plant- en dierkunde & menselijke anatomie.

Er wordt een mogelijkheid voorzien om eventuele tekorten in de voorkennis weg te werken door opname van bijkomende inhoudelijke vakken.

 

Hoe een bijkomende vakdidactiek aanvragen? 

Individuele aanvragen tot een vakdidactiek worden gericht aan de curriculummanager van de educatieve masteropleidingen . In de aanvraag worden de vakken opgelijst die de noodzakelijke voorkennis aantonen, met de bijhorende puntenbriefjes ter staving. Binnen de 30 dagen krijgt de student een beslissing.

Onderwijsgerelateerde opleidingsonderdelen

Een student die een 'onderwijsgerelateerd opleidingsonderdeel' als keuzevak wil opnemen, heeft daarvoor de toestemming van de curriculumcommissie nodig. De hieronder opgesomde opleidingsonderdelen worden gegarandeerd als 'onderwijsgerelateerd' aanvaard. Deze lijst is niet limitatief.

Een bijkomende stage

Studenten kunnen ervoor opteren een korte (3 studiepunten) of lange uitbreidingsstage (6 studiepunten) op te nemen. De invulling van deze bijkomende stage kan besproken worden met de verantwoordelijk lesgever. Dit kan eventueel een buitenlandse stage zijn. In het geval van een buitenlandse stage neemt de student initiatief om een stageplaats/organisatie te vinden die een stage in een ruimte pedagogisch-didactische context toelaat.

    Contact

    Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
    Anneleen Jachowicz
    , tel. 09 264 9444