Overgangsmaatregelen SLO eduma

Overgangsmaatregelen voor studenten in de SLO-opleiding

In het decreet

In het decreet is de volgende overgangsmaatregel vastgelegd: 'Studenten die, bij de aanvang van het academiejaar 2019-2020 minstens 15 studiepunten verworven hebben in een specifieke lerarenopleiding, hebben het recht hun opleiding af te werken, tot en met het academiejaar 2020-2021.'

Concreet aan de UGent

Op basis van de bepaling in het decreet zijn aan de UGent de volgende uitgangsposities uitgewerkt:

1. Aansluitende SLO na masteropleiding aan de UGent

  • SLO niet afgewerkt in 2018-2019 maar wel minstens 15 studiepunten behaald (inclusief vrijstellingen):

Studenten kunnen kiezen tussen het afwerken van de SLO tot en met 2020-2021 of overstappen naar het verkorte traject van de educatieve masteropleiding waarbij de verworven studiepunten maximaal overgenomen zullen worden via vrijstellingen .

2020-2021 is het laatste jaar dat het SLO-getuigschrift nog uitgereikt kan worden. Als de SLO in 2020-2021 niet afgewerkt is moet er overgestapt worden naar het verkorte traject educatieve masteropleiding.

  • Geen 15 studiepunten behaald (inclusief vrijstellingen): overstappen naar verkorte traject educatieve masteropleiding, ook hier zal er op basis van de reeds verworven studiepunten vrijstellingen kunnen aangevraagd worden.

2. Indalende SLO tijdens masteropleiding (opleidingen met minor/afstudeerrichting onderwijs/keuzevakken uit SLO)

Aanbod blijft in de masteropleidingen tot en met 2019-2020, daarna is er nog één academiejaar om het programma van de SLO af te werken indien bij aanvang van 2019-2020 minstens 15 studiepunten behaald zijn (inclusief vrijstellingen). Studenten kunnen ook overstappen naar de educatieve masteropleiding waarbij er vrijstellingen kunnen aangevraagd worden.

3. SLO aan CVO of andere instelling

  • Minstens 15 studiepunten behaald bij aanvang van 2019-2020 (inclusief vrijstellingen):

Keuze tussen verderzetting SLO tot en met 2020-2021 of overstap naar het verkort traject van de educatieve masteropleiding waarbij waarbij de verworven studiepunten maximaal overgenomen zullen worden via vrijstellingen.

2020-2021 is het laatste jaar dat het SLO-getuigschrift nog uitgereikt kan worden. Als de SLO in 2020-2021 niet afgewerkt is moet er overgestapt worden naar het verkorte traject educatieve masteropleiding.

  • Geen 15 studiepunten behaald (inclusief vrijstellingen): overstappen naar verkort traject educatieve master, ook hier zal er op basis van de reeds verworven studiepunten vrijstellingen kunnen aangevraagd worden.

Meer info over het aanvragen van vrijstellingen vind je hier

Vergelijking met de Specifieke lerarenopleiding

In 2018-2019 kunnen nieuwe studenten voor de laatste keer aan de Specifieke lerarenopleiding beginnen.

In volgend schema worden de verschillen tussen de Specifieke lerarenopleiding en de educatieve masters verduidelijkt.

 

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Educatieve master (eduma)

Wanneer

Studenten kunnen nog starten in 2018-2019. Vanaf 2019-2020 kan de opleiding alleen verdergezet worden indien er reeds 15 studiepunten behaald werden.

Studenten kunnen starten vanaf 2019-2020 met de educatieve master en/of het voorbereidingsprogramma.

In 2018-2019 al mogelijk om traject/minor onderwijs te volgen in aantal bacheloropleidingen of vakken leraarschap via creditcontract op te nemen

Bekwaamheden

(welke vakken mag ik geven)

Het masterdiploma bepaalt welke vakken een leraar in de hogere graden van het secundair onderwijs
mag geven na het voltooien van de SLO

De gevolgde vakdidactieken bepalen welke vereiste bekwaamheden de studenten verwerven en dus welke vakken ze in de hogere graden van het secundair onderwijs mogen geven na het voltooien van de educatieve masteropleiding

Programma

60 studiepunten

enkel component leraar

  • 90 of 120 studiepunten met combinatie component domein en component leraarschap + 15 studiepunten component leraarschap die in de bachelor of in een voorbereidingsprogramma of in de master zelf moeten verworven zijn
  • 60 studiepunten voor zij-instromers met enkel component leraarschap

Diploma

Diploma van Leraar Volwaardig masterdiploma