Programma

Het programma van de component leraar van de educatieve master bestaat uit een theoretisch luik (18 studiepunten), een vakdidactisch luik (12 studiepunten), een stageluik (15 studiepunten), een educatieve masterproef (9 studiepunten) en een keuzeluik (6 studiepunten).

Theoretisch luik

De algemene opleidingsonderdelen worden gevolgd door de studenten uit alle educatieve masters. Hierin worden de algemene referentiekaders betreffende het pedagogisch en didactisch handelen van de leraar geschetst.

Vakdidactisch luik en stage 

Er zijn 8 educatieve masters met verschillende afstudeerrichtingen die gekenmerkt worden door een eigen vakdidactisch luik aansluitend bij de specificiteit van de afstudeerrichting. De vakdidactische vakken worden bijgevolg gegeven aan kleine groepen studenten met gelijkaardige vooropleidingen en leggen de specifieke accenten van het didactisch handelen eigen aan een bepaald vakgebied.

Aan elke vakdidactiek wordt in het curriculum een stagevak gekoppeld.

Overzicht van de 8 educatieve masters met de verschillende afstudeerrichtingen:

  Educatieve masterproef 

   In de verkorte educatieve master moet de student geen volledig nieuwe masterproef maken. De student kan vertrekken van de eerder afgeleverde masterproef in de initiële master en hier een tweede onderzoeksfase met een educatieve probleemstelling en daarbij horende onderzoeksvragen uit te werken. Er kan ook een educatieve vertaalslag gemaakt worden van het vakspecifieke onderzoek dat relevant is voor de onderwijspraktijk.

   Er kan ook geopteerd worden voor een nieuw beperkt onderzoek over de vakdidactische onderzoeksthema’s van het vakdidactische team waarbinnen hij/zij de educatieve masteropleiding volgt.

   Keuzeluik

    In de educatieve master (uitzondering educatieve master in de talen, afstudeerrichtingen taal-en letterkunde en toegepaste taalkunde) moet een keuzevak of keuzevakken gevolgd worden van minstens 6 studiepunten.

    Contact

    Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
    Anneleen Jachowicz
    , tel. 09 264 9444