Vrijstellingen

Vrijstellingen in de (verkorte) educatieve master

Overstap SLO UGent naar educatieve master UGent

Start je in de educatieve master maar heb je de afgelopen jaren reeds vakken uit de SLO afgewerkt (als keuzevak in bachelor of master, als creditcontract of binnen de SLO zelf)? Op basis van volgende concordantietabel krijg je zicht op de vrijstellingen die je kan krijgen in de educatieve master op basis van behaalde credits voor vakken uit de SLO. 

Om je vrijstellingen aan te vragen, klik je op het formulier hieronder dat aansluit bij de SLO afstudeerrichting die je volgde.

Mail het ingevulde formulier naar educatievemaster@ugent.be.

          SLO bio-ingenieurswetenschappen

          SLO biologie

          SLO chemie

          SLO economie

          SLO fysica

          SLO geografie

          SLO geschiedenis

          SLO gezondheidswetenschappen

          SLO informatica

          SLO kunstwetenschappen

          SLO lichamelijke opvoeding

          SLO pedagogische wetenschappen

          SLO politieke en sociale wetenschappen

          SLO psychologie

          SLO rechten

          SLO taal-en letterkunde

          SLO talen en culturen

          SLO wijsbegeerte en moraal   

          SLO wiskunde

 

Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties buiten de SLO UGent

Meen je dat je de competenties voor een bepaald vak uit de verkorte educatieve master of uit de component leraar in de educatieve master na bachelor reeds verworven hebt in een andere opleiding in het verleden, dan kom je in aanmerking voor een vrijstellingsaanvraag.

Studenten die reeds opleidingsonderdelen uit de verkorte educatieve master opnamen in hun bachelor- of masteropleiding of via een creditcontract volgen de vrijstellingsprocedure zoals verder beschreven.

Beschik je reeds over een master pedagogische wetenschappen, bekijk dan eerst volgend overzicht.  

Het is ook mogelijk om een vrijstelling aan te vragen voor de educatieve masterproef. Voeg dan bij de aanvraag volgende documenten toe:

Vanaf 15/11 is het niet meer mogelijk vrijstellingen aan te vragen voor vakken van het 1e semester en werd de toegang tot de applicatie tijdelijk afgesloten. Vanaf 13 januari is de applicatie terug beschikbaar voor vrijstellingsaanvragen van 2e semestervakken. 

Vrijstellingen in de SLO

Studenten die reeds SLO-opleidingsonderdelen opnamen in hun bachelor- of masteropleiding of via een creditcontract, kunnen hiervoor heel eenvoudig vrijstellingen bekomen indien het gaat om precies hetzelfde opleidingsonderdeel (de lesgever mag eventueel verschillen). Het volstaat dan om het formulier 'elders verworven credits SLO' in te vullen en te bezorgen op de FDO van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent). Scannen en mailen naar  mag ook.

Indien het gaat om niet precies dezelfde opleidingsonderdelen (andere naam of een ander aantal studiepunten) moet de reguliere procedure voor het aanvragen van vrijstellingen gevolgd worden.

Reeds een diploma van een professionele bachelor onderwijs op zak?

Studenten die naast een masterdiploma beschikken over professionele bachelor secundair onderwijs beschikken reeds over pedagogische bekwaamheid en moeten binnen de verkorte educatieve master enkel nog de vakdidactische vakken, 1 stage en de educatieve masterproef afwerken. 

Studenten die naast een masterdiploma beschikken over een professionele bachelor kleuter of lager onderwijs kunnen vrijgesteld worden voor De leraar binnen school en maatschappij, het keuzevak en de oriëntatiestage.

Deze vrijstellingen worden via reguliere procedure aangevraagd met toevoeging van het diploma. 

Overgangsmaatregelen

Wie reeds minimaal 15 studiepunten credits behaalde voor SLO opleidingsonderdelen kan nog tot en met 2020-2021 het SLO programma afwerken.

Studenten die in het verleden reeds credits behaalden voor SLO opleidingsonderdelen binnen de SLO, binnen hun bachelor-of masteropleiding of via creditcontract kunnen bij overstap naar de educatieve master vrijstellingen krijgen.

De koppeling tussen SLO en vakken uit de educatieve master vind je hier. Wil je overstappen van SLO naar de verkorte educatieve master kies dan uit onderstaande lijst jouw SLO afstudeerrichting en dien het ingevulde formulier in op de FDO van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent). Scannen en mailen naar  mag ook. 

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
Anneleen Jachowicz
, tel. 09 264 9444