Inschrijven

Inschrijven in de lerarenopleiding (SLO).

Wanneer mag je inschrijven in de SLO?

Na de masteropleiding

 • Alle studenten met een masterdiploma of gelijkwaardig, kunnen zich inschrijven voor de SLO.

Gelijktijdig met de masteropleiding

 • Academische bachelors die ook ingeschreven zijn in een aansluitende masteropleiding of professionele bachelors die ingeschreven zijn in het schakelprogramma en in de aansluitende masteropleiding, kunnen zich bijkomend inschrijven voor de SLO. Het diploma van leraar wordt pas uitgereikt nadat het masterdiploma werd behaald.

Als deel van de masteropleiding

Voor enkele SLO afstudeerrichtingen werden 30 studiepunten ingebouwd als afstudeervariant in de voorafgaande meerjarige master. Studenten die deze afstudeervariant in de master kiezen, moeten enkel nog de 30 overblijvende studiepunten in een aparte SLO opleiding verwerven om het diploma van leraar te krijgen.

 • De faculteit wetenschappen heeft in alle masteropleidingen een minor onderwijs (30 studiepunten, met opleidingsonderdelen uit het modeltraject).
 • De master psychologie heeft een afstudeerrichting onderwijs (30 studiepunten, met een aantal opleidingsonderdelen uit het modeltraject en een aantal equivalente vakken).
 • De master pedagogische wetenschappen heeft een major lerarenopleiding uitgewerkt binnen de afstudeerrichting orthopedagogiek (30 studiepunten, met specifieke opleidingsonderdelen voor de lerarenopleiding pedagogische wetenschappen). Ook in de master pedagogiek en onderwijskunde zijn een pakket (equivalente) vakken uit de lerarenopleiding opgenomen.
 • De master revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie hebben een afstudeerrichting onderwijs en vorming (30 studiepunten, met opleidingsonderdelen uit het modeltraject).
 • De master biomedische wetenschappen heeft een major educatie en communicatie met 34 of 36 studiepunten uit de lerarenopleiding (afhankelijk van het gevolgde keuzevak).
 • De master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen heeft een afstudeerrichting bewegingsonderwijs en een minor onderwijs met afhankelijk van de keuze 30 tot 42 studiepunten uit de specifieke lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

 • Bekijk het overzicht van de toelatingsvoorwaarden in de SLO (PDF) (besluit Bestuurscollege 28 maart 2013) om te zien tot welke SLO afstudeerrichting je diploma toegang geeft.
  Indien je diploma niet opgenomen is in dit besluit of indien je meent toch een bepaalde SLO-richting te kunnen volgen op basis van uw vooropleiding, dan moet je dit schriftelijk (brief) aanvragen. De aanvraag moet gedocumenteerd zijn met alle relevante puntenlijsten, studiefiches, ... en wordt ingediend bij de decaan van de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen (prof. dr. Ann Buysse, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent). Na dossieronderzoek en na advies van de vakdidacticus in kwestie kan je eventueel worden toegelaten tot de gewenste SLO afstudeerrichting.
 • De specifieke lerarenopleiding wordt enkel in het Nederlands aangeboden. Kandidaat-studenten dienen bij inschrijving taalniveau B2 voor Nederlands te bewijzen.

Procedures

Je was vorig jaar ook ingeschreven aan de UGent én je voldoet aan de voorwaarden om de SLO te volgen?

Je was vorig jaar niet ingeschreven aan de UGent.

   1. Je moet je eerst, van thuis uit, 'voorinschrijven'
   2. De dag na je voorinschrijving word je uitgenodigd om je definitief in te schrijven
   3. Werk je inschrijving af via Oasis.

    Een inschrijving voor de SLO is pas officieel in orde na inschrijving in het Oasis-systeem.
    Vergeet daarbij niet om alle vakken die je wenst op te nemen, toe te voegen aan je curriculum in Oasis!

    Deadlines

    • Inschrijven in de SLO kan tot 1 oktober. Daarna is je inschrijving laattijdig en heb je toelating nodig van de curriculumcommissie van de faculteit.Dit is slechts een te doorlopen formaliteit.
    • Vanaf 15 oktober is het onmogelijk Vakdidactiek I en Stage in je curriculum op te nemen. Alle andere opleidingsonderdelen kunnen tot eind februari nog worden toegevoegd of geschrapt.
     (! opleidingsonderdelen uit het 1e semester kunnen maar geschrapt worden tot en met 15 november).
    • Vanaf 1 maart is inschrijven op geen enkele manier nog mogelijk en kunnen er ook geen opleidingsonderdelen geschrapt of toegevoegd worden in je curriculum.

    Bijkomende informatie

    Contact

    Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
    Anneleen Jachowicz
    lerarenopleiding@UGent.be, tel. 09 264 9444

    Gerelateerde inhoud