Keuzevakken

Hoe?

In de SLO moet een keuzevak gevolgd worden van minstens 4 studiepunten.
Daarbij kan gekozen worden voor OF een standaardkeuzevak, OF een bijkomende Vakdidactiek I OF een onderwijsgerelateerd opleidingsonderdeel.

Het keuzevak dat je wil opnemen, moet je aanvragen via OASIS.

Standaardkeuzevakken

In de SLO zijn 4 standaardkeuzevakken mogelijk. Elke student in de SLO kan deze opnemen.

Een bijkomende Vakdidactiek I

Studenten in de SLO kunnen ervoor opteren een bijkomende vakdidactiek (in een andere discipline) als keuzevak te nemen. Deze keuze moet goedgekeurd worden door de curriculumcommissie.

De studiegids vermeldt als voorwaarde een "onderzoek of de student voor een afdoende aantal studiepunten opleidingsonderdelen in deze discipline heeft gevolgd binnen zijn bachelor- en masteropleiding". Het is de voorzitter van de examencommissie van de SLO die, na overleg met de vakdidacticus, moet uitmaken of de student aan dit criterium voldoet. Er is geen bepaald aantal studiepunten vooropgesteld. 

Nog vragen? Stuur een mail naar lerarenopleiding@ugent.be.

Onderwijsgerelateerde opleidingsonderdelen

Een SLO student die een 'onderwijsgerelateerd opleidingsonderdeel' als keuzevak wil opnemen, heeft daarvoor de toestemming van de curriculumcommissie nodig. De hieronder opgesomde opleidingsonderdelen worden gegarandeerd als 'onderwijsgerelateerd' aanvaard. Deze lijst is niet limitatief.

    Contact

    Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
    Anneleen Jachowicz
    lerarenopleiding@UGent.be, tel. 09 264 9444

    Gerelateerde inhoud