Leraar in opleiding (LIO)

Een Leraar-In-Opleiding (LIO) is iemand die voor de klas staat maar nog geen diploma van leraar op zak heeft. Een LIO kan de lerarenopleiding via een LIO traject volgen en de praktijkcomponent uit de opleiding via de school van tewerkstelling realiseren.

Voor wie?

De volwaardige LIO-baan impliceert een onderwijsopdracht van minimaal 500 uren, wat neerkomt op twee derde van een fulltime opdracht of bij benadering 12 uur per lesweek in het secundair onderwijs.

De lesopdracht voldoet bovendien aan volgende voorwaarden:

 • de onderwijsopdracht moet gerelateerd zijn aan een niveau waar de leraar van de SLO onderwijsbevoegdheid heeft (2e of 3e graad Secundair Onderwijs - en 1e graad voor leraren Latijn en Grieks -, het deeltijds kunstonderwijs, het SenSe, het hoger beroepsonderwijs of een Centrum voor Volwassenen Onderwijs);
 • de LIO heeft een opdracht met voldoende variatie in de lesopdracht;
 • de LIO staat voldoende uren effectief voor de klas;
 • ten minste 6u van de lesopdracht beslaat het eigen vakgebied.

Wat als je onderwijsopdracht niet aan alle voorwaarden voldoet?

Ook wie geen volwaardige LIO-baan heeft, kan soms in een - aangepast - LIO traject stappen.

 • LIO-studenten met een opdracht van minimaal 500 uren die niet voldoet aan 1 of meerdere van de andere gestelde voorwaarden, krijgen 1 extra preservice stage van 10 uren.
 • Een student met een masterdiploma Lichamelijke Opvoeding en met een LIO-baan in het basisonderwijs mits kan een LIO-traject volgen mits 10u extra stage.
 • Studenten die een baan hebben in een professionele bacheloropleiding kunnen inservice stage lopen mits een beperkte extra stage in het secundair onderwijs van 10u.
 • LIO-studenten met een onderwijsopdracht tussen 200 en 500 uren krijgen extra preservice stage opgelegd afhankelijk van de grootte van hun lesopdracht. Deze preservice stage wordt inhoudelijk afgestemd op eventuele beperkingen (vb. onvoldoende lesuren in het eigen vakgebied, 1e graad, enz ) van de eigen lesopdracht
 • Een kandidaat met een LIO-baan van minder dan 200 uren (dit komt overeen met een lesopdracht van minder dan 5 uur per lesweek) wordt niet toegelaten tot het portfoliotraject. Die studenten volgen de theoretische opleidingsonderdelen volgens het gewone leertraject. Voor de stage kunnen ze vermindering aanvragen van het aantal te geven lessen, a rato van de omvang en de inhoud van de lesopdracht. Een gepersonaliseerd traject kan op initiatief van de vakdidacticus uitgetekend worden.
 • De UGent voorziet ook een aangepast LIO-traject voor studenten met een onderwijsopdracht in een academische bachelor/masteropleiding mits de algemene vakken worden afgewerkt via het regulier traject. Afhankelijk van de invulling on omvang van de onderwijsopdracht kan maximaal 30u stagevermindering worden toegekend. De 30u lesstage in het secundair onderwijs ( 2 onderwijsvormen) met observatiestage en mesoactiviteiten blijft behouden. Voor vakdidactiek kunnen in overleg LIO-faciliteiten worden toegekend.

Een leertraject op LIO maat

Spreiding

 • Het LIO-traject is een éénjarig traject. Studenten hebben echter de kans het portfoliotraject te spreiden over maximaal 3 academiejaren om de werkdruk te verlichten.
 • Bij de samenstelling van het geïndividualiseerd traject moet de student rekening houden met de geldende volgtijdelijkheidsregels nl. inschrijven voor stage is slechts mogelijk als ook vakdidactiek 1e semester in het curriculum wordt opgenomen.
 • Contacteer de stagecoördinator voor de samenstelling van een meerjarig traject.

Inschrijven

Studenten die voldoen aan de voorwaarden om als LIO te starten dienen naast hun gewone inschrijving voor de SLO nog een aantal extra formaliteiten vervullen.

 • Denk je in aanmerking te komen voor een LIO-traject, contacteer altijd eerst de stagecoördinator.
 • In een intakegesprek met de stagecoördinator wordt - in overleg met de verantwoordelijke(n) van de vakdidactiek - jouw leertraject uitgestippeld. Maak een afspraak met de stagecoördinator voor het intakegesprek van zodra je lesopdracht bekend is.
 • Vóór de eerste lesweek dient elke LIO zich aan te melden bij de verantwoordelijke(n) van zijn/haar vakdidactiek.
 • De inschrijvingstermijn voor het LIO-traject loopt uiterlijk tot en met 15 oktober. Afwijkingen van deze regels kunnen bij de stagecoördinator worden aangevraagd en zullen behandeld worden in overleg met de opleidingsvoorzitter, de secretaris van de opleidingscommissie en het betrokken vakdidactisch team.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
Stagecoördinator Anneleen Jachowicz
lerarenopleiding@UGent.be, tel. 09 264 9444

Gerelateerde inhoud