Profiel van de lerarenopleiding in Gent

  De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) is geregeld door het decreet van 15 december 2006 en leidt tot 'het diploma van leraar'. Het diploma van leraar kan pas behaald worden na het behalen van het masterdiploma en geeft officiële onderwijsbevoegdheid voor het secundair onderwijs, tweede en derde graad. Leraren Latijn en Grieks hebben ook onderwijsbevoegdheid in de eerste graad. De leraren lichamelijke opvoeding hebben ook onderwijsbevoegdheid in het basisonderwijs.

  De eindtermen van de specifieke lerarenopleiding zijn afgeleid uit het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraren en de hierbij aansluitende basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs. De basiscompetenties omschrijven de kennis, vaardigheden en attitudes, waarover je moet beschikken als beginnend leraar.
  De SLO kent een studieomvang van 60 studiepunten (modeltraject van 1 academiejaar), waarvan 30 studiepunten theoretisch component en 30 studiepunten praktijkcomponent. Beide componenten zijn in alle opleidingsonderdelen vervat.

  De SLO aan de Universiteit Gent ressorteert onder de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

  Een 1-jarige opleiding

  De specifieke lerarenopleiding kan afgewerkt worden in één jaar. Er is evenwel voldoende flexibiliteit ingebouwd om de opleiding te combineren met werk of al te starten tijdens je masteropleiding.

  • De opleiding kan gespreid worden over meerdere jaren via een Geïndividualiseerd Traject (GIT).
  • Voor studenten met een bezoldigde onderwijsopdracht voorzien we een specifiek LIO-traject (Leraar In Opleiding).
  • Om de combinatie met een masteropleiding of werk vlotter te laten verlopen wordt de opleiding georganiseerd in een combinatie van dag- en avondonderwijs

  Een academische opleiding

  De lerarenopleiding combineert een academische basis met een professionele gerichtheid. Ze leidt m.a.w. op tot tot bekwame leerkrachten met een visie.

  Ruime stage in diverse educatieve contexten

  18 studiepunten van de 60, dat zijn 115 uren, worden integraal ingevuld met stage in het werkveld.

  • Er wordt ervaring opgedaan in minimaal 2 verschillende onderwijsvormen (bvb. ASO en TSO).
  • Er kan, afhankelijk van de afstudeerrichting, ook stage gedaan worden in het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie, educatieve settings buiten het onderwijs (vb. musea, VDAB, socio-culturele organisaties).
  • Lees meer over stage in de SLO

  Specifieke didactische afstudeerrichtingen aansluitend bij het masterdiploma

  • De SLO aan de UGent bestaat uit 20 verschillende afstudeerrichtingen waardoor de student in kleine groepjes vakdidactisch opgeleid wordt, specifiek voor de vakken die aansluiten bij het behaalde masterdiploma.

  Contact

  Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
  Anneleen Jachowicz
  lerarenopleiding@UGent.be, tel. 09 264 9444

  Gerelateerde inhoud