Programma

Het programma van de SLO bestaat uit een algemeen gedeelte (22 studiepunten), een vakdidactisch gedeelte (34 studiepunten) en een keuzevak (4 studiepunten).

Algemene opleidingsonderdelen

De algemene opleidingsonderdelen worden gevolgd door de studenten uit alle SLO afstudeerrichtingen samen. Hierin worden de algmene referentiekaders betreffende het pedagogisch en didactisch handelen van de leraar geschetst.

Afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen

In de SLO zijn er 20 afstudeerrichtingen die elk aansluiten bij één of meer masteropleidingen. De afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen krijgen in elke afstudeerrichting een andere invulling. Ze worden bijgevolg gegeven aan kleine groepen studenten met dezelfde vooropleiding en leggen de specifieke accenten van het didactisch handelen eigen aan een bepaald vakgebied. Het betreft de opleidingsonderdelen Vakdidactiek I (6 SP), Vakdidactiek II (6 SP), Vakdidactische uitdieping/verbreding (4 SP) en Stage (18 SP).

Overzicht van afstudeerrichtingen in de SLO:

  

Keuzevakken

  In de SLO moet een keuzevak gevolgd worden van minstens 4 studiepunten.

  Contact

  Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)
  Anneleen Jachowicz
  lerarenopleiding@UGent.be, tel. 09 264 9444

  Gerelateerde inhoud