Permanente vorming

Aanbod

De UGent heeft een uitgebreid aanbod voor levenslang leren waar de permanente vormingen deel van uitmaken. Via permanente vormingen kunnen professionelen en studenten met een academische graad hun kennis opfrissen of zich hertrainen in een ander domein.

De faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen is betrokken bij de organisatie van:

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning

Gerelateerde inhoud