Voorkennis voor Psychologie, Pedagogische wetenschappen of Sociaal werk?

Er is geen specifieke voorkennis of vooropleiding vereist om te kunnen slagen in de opleidingen Psychologie, Pedagogische wetenschappen of Sociaal werk, al zijn bepaalde vaardigheden natuurlijk wel mooi meegenomen.

Mensenkennis

Als psycholoog of pedagoog bestudeer je de mens, een goede mensenkennis is dan ook mooi meegenomen. De kennis die we opdoen uit onze dagelijkse contacten is echter zeer subjectief. Zowel Psychologie als Pedagogische wetenschappen zijn als wetenschappelijke disciplines dan ook begaan met de objectiviteit van de waarneming. Dit veronderstelt een kritische houding ten opzichte van de gebruikte onderzoeksmethodes en jouw eigen functioneren.

Je beschikt daarnaast best een levendige belangstelling voor anderen. Deze studies scherpen specifieke vaardigheden aan zoals zich inleven in probleemsituaties maar er ook afstand van kunnen nemen, relatievaardigheden, gesprekstechnieken, presenteren voor een groep, samenwerken en groepsdynamica.

Statistiek

Toekomstige psychologen en pedagogen hebben vaak geen al te grote voorliefde voor wiskunde. Hoewel pure wiskunde niet voorkomt in deze programma’s, vormen statistiek en onderzoeksmethoden wel een belangrijk onderdeel doorheen de volledige opleidingen.  Deze kennis is noodzakelijk is om op een verantwoorde manier om te gaan met resultaten van tests, observaties, enquêtes …

Kennis van wiskunde uit het secundair onderwijs volstaat als voorkennis om te starten met Statistiek I. Er wordt verwacht dat je de leerstof van de eerste graad secundair onderwijs kan toepassen: vergelijkingen met één onbekende, bewerkingen met kommagetallen, breuken en procenten, vierkantswortels en machtsverheffing. 

Als je jouw huidige kennis wil testen en bijschaven, dan kan dat via een online platform met kennisclips rond basiskennis wiskunde. Via dit platform wordt de vereiste basiskennis wiskunde beknopt herhaald en kan je jouw wiskundevaardigheden via zelftests toetsen.

Er wordt ook ondersteuning aangeboden door de faculteit, specifiek voor de statistische vakken:

  • Door de lesgever en zijn assistenten in de hoorcolleges, oefeningensessies, via online leerpaden …
  • Door de studiebegeleiders via inhoudelijke sessies “Hoe studeer ik Statistiek 1 of 2?” tijdens het academiejaar of tijdens zomersessies. Deze ondersteuning is toegankelijk voor alle studenten die de vakken Statistiek 1 of 2 opnemen in hun curriculum en is te vinden op Ufora.

Wetenschappen

Psychologie en Pedagogische wetenschappen zijn academische, wetenschappelijke opleidingen.

Binnen de opleiding Psychologie is er ook een belangrijke biologische pijler: zo zijn de vakken Erfelijkheidsleer en Fysiologie uit het eerste jaar eerder zware vakken voor studenten met weinig uren wetenschappen in het secundair onderwijs.

Talenkennis

Zonder basiskennis Engels kan het volgen van lessen of het verwerken van bepaald lesmateriaal een hindernis zijn.

Voor sommige vakken gaan de hoorcolleges door in het Engels, voor andere vakken is de les in het Nederlands maar is het lesmateriaal wel Engelstalig. Ook wetenschappelijke artikels zijn bijna steeds in het Engels.

Binnen de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk zijn weinig Engelstalige vakken opgenomen, bij Psychologie is dit wel het geval - voornamelijk binnen de afstudeerrichtingen Theoretische & Experimentele Psychologie en Bedrijfspsychologie & Personeelsbeleid. Engelstalig leermateriaal komt veelvuldig voor in alle opleidingen.

In de eerste bachelorjaren zijn geen Engelstalige vakken opgenomen. 

In de studiegids kan je nagaan of een vak in het Engels wordt gedoceerd.

Er gaan geen vakken door in het Frans en er is geen Franstalig leermateriaal.

Ook hier zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

  • Om jouw talenkennis bij te schaven, kan je terecht in het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT).
  • Taalonthaal biedt ondersteuning voor al je academisch schrijfwerk in het Nederlands en geeft taaladvies op maat tijdens individuele begeleidingssessies.
  • Je kan bij ©ENTER terecht voor ondersteuning bij academisch schrijven in het Engels.

Inzet en motivatie 

Tot slot spelen ook inzet en motivatie een zeer grote rol om jouw studie tot een goed einde te brengen! Zo stellen we vast dat er studenten zijn met een sterke wiskundige en wetenschappelijke achtergrond die niet slagen in eerste zittijd, terwijl andere studenten, met bijvoorbeeld 3u wiskunde in het secundair onderwijs, wel onmiddellijk geslaagd zijn.

Het is dus erg belangrijk om niet alleen rekening te houden met jouw vaardigheden maar ook jouw interesse te volgen!

 

Toch nog twijfels? Test jouw interesses en vaardigheden!