Psychologische en Pedagogische StudentenRaad

Aan de Universiteit Gent is er een uitgebreide inspraakmogelijkheid voor studenten. In de meeste commissies en raden is er voor hen een zitje voorzien.

De Psychologische en Pedagogische StudentenRaad (PPSR) wil binnen de eigen faculteit de krachten van de verschillende studentenvertegenwoordigers bundelen en op elkaar afstemmen. Ze wil meteen ook de democratische binding met de basis onderhouden en verbeteren. Binnen de grote groep van de facultaire studentenraden is de PPSR erkend door de overkoepelende Gentse Studentenraad (GSR).

Een mondige en georganiseerde studentenvertegenwoordiging heeft in het verleden al meermaals zijn nut bewezen. Op vraag van studenten werden de openingsuren van de bibliotheek uitgebreid, studenten kunnen hun stem laten horen bij de voorbereiding van programmahervormingen enzovoort.

Bij het begin van elk academiejaar wordt bekendgemaakt waar en wanneer de eerste bijeenkomst van de PPSR plaatsvindt. Iedere student van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen is - evenals op alle vergaderingen van de PPSR - van harte welkom.

Contact