AAP commissie

De AAP-commissie heeft bevoegdheid om namens de faculteitsraad advies uit te brengen over de hierna vermelde voorstellen, met meldingsplicht op de eerstkomende vergadering van de faculteitsraad: openverklaring van AAP-vacatures (assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten); aanstelling van AAP (assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten); hernieuwing en omzetting van AAP-mandaten (assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten).