Commissie Financiën en Personeel

Deze commissie formuleert adviezen aan de faculteitsraad i.v.m. het AP/ATP-beleid, door jaarlijks een AP/ATP-beleidsplan op te stellen. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met de behoeften van de facultaire ondersteunende diensten en vakgroepen, en anderzijds met de desbetreffende richtlijnen van het centraal bestuur. De commissie doet ook voorstellen voor de besteding van de financiële middelen waarvoor ze bevoegd is en m.b.t. gebeurlijke personeelsproblemen.