Commissie Duurzaamheid en Welzijn

Deze commissie formuleert ten aanzien van de faculteitsraad en ten aanzien van diensten en vakgroepen van de faculteit adviezen over het bevorderen van duurzaam omgaan met materiële middelen, duurzaamheid in onderwijs, en welzijn binnen de FPPW.