Samenstelling CWO

Academisch Personeel

Assisterend Academisch Personeel

ATP

Student

  • Julie Matthys

Opmerkingen

  • Deze commissie dient genderevenwichtig samengesteld te zijn
  • aLid van de Onderzoeksraad
  • *Voorzitter; **Secretaris en toegevoegd zonder stemrecht ambtshalve