Samenstelling CWO

Decaan

Academisch Personeel

Assisterend Academisch Personeel

ATP

Student

  • Rien Sonck

Opmerkingen

  • Deze commissie dient genderevenwichtig samengesteld te zijn
  • aLid van de Onderzoeksraad
  • *Voorzitter; **Secretaris