Eerste Interventieploeg (EIP)

Een Eerste Interventie Ploeg (EIP) is een groep personeelsleden die zich ertoe verbindt actief bij te dragen aan de veiligheid in de gebouwen van de UGent. Zij worden door opleidingen vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van brandbestrijding, Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) en evacuatie. Het beschikken over een EIP is wettelijk verplicht (cf. Codex over het welzijn op het werk, boek III, Titel 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen).

Een EIP werkt zowel proactief als reactief. Concreet betekent dit dat een EIP-lid aandacht heeft voor onveilige situaties, onregelmatigheden en defecten, en deze ook meldt (proactief). Een EIP reageert daarnaast snel en gepast ingeval van incidenten (reactief). EIP-leden mogen slechts actie ondernemen in zoverre zij zichzelf niet in gevaar brengen! In alle andere gevallen dienen zij in de eerste plaats te melden en te alarmeren.

Een EIP kerngroep houdt de vinger aan de pols en evalueert regelmatig – samen met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) – de organisatie van de Eerste Interventie Ploeg. De kerngroep wordt bij het begin van elk academiejaar vastgelegd door de Faculteitsraad. Een vertegenwoordiger van het decanaat fungeert als facultair coördinator. De facultaire beheerder Gemeenschappelijke Infrastructuur wordt ambtshalve aan de kerngroep toegevoegd.