Samenstelling Ethische commissie PPW

Academisch Personeel

  • Thierry Marchant (PP01)
  • Marcel Brass (PP02)
  • Griet Roets (PP04)
  • Sven Müller, voorzitter (PP05)
  • Liesje De Backer (PP06)
  • Maarten Vansteenkiste (PP07)
  • Jasper Feyaerts (PP08)
  • Bart Wille (PP09)
  • Anne Dekkers (PP10)

Administratief en Technisch Personeel

  • Jan Lammertyn, statistisch consulent, toegevoegd zonder stemrecht ambtshalve