Examencommissie per deliberatiepakket

De rol van de examencommissies staat uitgebreid beschreven in het onderwijs- en examenreglement (OER).

De deliberatiebevoegdheid van de examencommissie per deliberatiepakket houdt in: het verklaren dat de student geslaagd of niet-geslaagd is voor een deliberatiepakket; en het verstrekken van studieadvies over het eerste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding, voor studenten die voor de eerste maal ingeschreven zijn via een diplomadoelcontract.

Een examencommissie per deliberatiepakket heeft in welbepaalde gevallen de bevoegdheid om de examencijfers aan te passen. De voorzitter en de secretarissen van de examencommissie per deliberatiepakket maken deel uit van de examencommissie per opleiding.