Examencommissie per opleiding

De rol van een examencommissie staat uitgebreid beschreven in het onderwijs- en examenreglement (OER). De  examencommissies per opleiding zijn bevoegd voor het verklaren dat de student geslaagd is voor een bepaalde opleiding of voorbereidings- of schakelprogramma en dat het diploma of getuigschrift kan uitgereikt worden; het toekennen van de graad van verdienste aan een student voor een opleiding; en het nemen en toepassen van een examentuchtbeslissing.

Een examencommissie per opleiding heeft, behoudens in geval van een materiële vergissing, geen bevoegdheid om de examencijfers aan te passen.