Samenstelling Faculteitsraad

Zelfstandig Academisch Personeel (ambtshalve)

 • Geert De Soete, voorzitter (Decaan)
 • Thierry Marchant (Voorzitter PP01)
 • Marc Brysbaert (Voorzitter PP02)
 • Michel Vandenbroeck (Voorzitter PP04)
 • Rudi De Raedt (Voorzitter PP05)
 • Martin Valcke (Voorzitter PP06)
 • Caroline Braet (Voorzitter PP07)
 • Stijn Vanheule (Voorzitter PP08)
 • Johnny Fontaine (Voorzitter PP09)
 • Geert Van Hove (Voorzitter PP10)

Zelfstandig Academisch Personeel (verkozen)

 • Ann Buysse
 • Geert Crombez
 • Filip De Fruyt
 • Jan De Houwer
 • Ilse Derluyn
 • Eva Derous
 • Wim Fias
 • Liesbet Goubert (Academisch Secretaris)
 • Filip LIevens
 • Reitske Meganck
 • Beatrijs Moerkerke
 • Rudi Roose
 • Yves Rosseel
 • Johan van Braak
 • Wouter Vanderplasschen
 • Hilde Van Keer
 • Paul Verhaeghe

Zelfstandig Academisch Personeel (gecoöpteerd)

 • Lien Goossens
 • Ruth Krebs
 • Tammy Schellens

Assisterend Academisch Personeel (verkozen)

 • Koen Aesaert
 • Maarten De Schryver
 • Lieselot De Wilde
 • Floor Verhaeghe

Administratief en Technisch Personeel (verkozen)

 • Kris Erauw
 • Jan Lammertyn
 • Els Vandenbussche
 • Sylvie Van Overmeeren

Studenten (verkozen)

 • Juno Koekelkoren
 • Rakoen Maertens
 • Rien Sonck
 • Kaylee Surgeloose
 • Elyne Vermeulen
 • Femke Verthé

Waarnemers

 • Wouter Duyck (Voorzitter Opleidingscommissie Psychologie)
 • Ruben Vanderlinde (Voorzitter Opleidingscommissie Lerarenopleiding)