Functie-evaluatiecommissie ATP

Deze commissie voert de functie-evaluatie uit van elke te evalueren ATP-functie. Naast de facultaire vertegenwoordigers zetelen de directeur van de directie Personeel en Organisatie (DPO) en het afdelingshoofd van de afdeling Personeelsbeleid van DPO.