Stuurgroep Alumniwerking

De stuurgroep alumniwerking brengt verschillende partijen samen rond opleidings- en verenigingsoverstijgende alumnigerelateerde onderwerpen. Op die manier wil de faculteit een fundament leggen voor de ontwikkeling van een gedragen en brede alumniwerking. Het is de bedoeling om een band met alumni te onderhouden en waar mogelijk te versterken, via zowel facultaire initiatieven als via de ondersteuning van (initiatieven van) alumni- en studentenverenigingen.