Stuurgroep PC-knooppunten

Deze stuurgroep adviseert over het gebruik van de PC- en laptopklassen in de FPPW, zowel voor onderwijs (lessen, practica) als onderzoek (experimenten, testafnames, workshops).

Contact

Franky Maes
Franky.Maes@UGent.be, tel. 09 264 8678