Samenstelling stuurgroep Testpracticum

Academisch Personeel

 • Tom Loeys (PP01)
 • Marc Brysbaert (PP02)
 • Ilse Derluyn (PP04)
 • Herbert Roeyers (PP05)
 • Johan van Braak (PP06)
 • Caroline Braet (PP07)
 • David Schrans (PP08)
 • Johnny Fontaine, voorzitter (PP09)
 • Florien Meulewaeter (PP10)

Administratief en Technisch Personeel

 • Mark Schittekatte, coördinator testpracticum, toegevoegd zonder stemrecht ambtshalve
 • Marc Covents

Studenten

 • Gert Klügel