Heleen Bourdeaud'hui

Doctoraatsstudent bij de onderzoeksgroep METiS, Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent

Foto Heleen

 


Contactgegevens

   I   Bureaunummer: 120.020   I   T: 09 264 62 52

 

 

 

In 2016 studeerde ik af als master in de Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit Gent. Daarvoor behaalde ik een bachelordiploma in de Logopedie aan de Arteveldehogeschool. Sinds oktober 2016 werk ik als doctoraatstudent binnen de onderzoeksgroep METIS.

Mijn onderzoeksinteresses situeren zich in de onderwijseffectiviteit en taalvaardigheden van leerlingen in het lager onderwijs. Onder supervisie van Prof. Dr. Johan van Braak en Dr. Koen Aesaert ga ik binnen mijn doctoraatsonderzoek na welke leerling- en leerkrachtkenmerken gerelateerd zijn aan verschillen in luistervaardigheden in het lager onderwijs. Meer specifiek tracht ik de begrijpende en kritische luistervaardigheden van leerlingen in de moedertaal in kaart te brengen. Dit doctoraatsonderzoek zal één van de eerste studies zijn dat hierop een antwoord tracht te geven. Er wordt namelijk veel minder aandacht besteed aan onderzoek naar luistervaardigheden dan aan andere taalvaardigheden. Nochtans is luisteren een belangrijke basisvaardigheid en een voorwaarde om goed te kunnen presteren op school.

 

Overzicht van publicaties