Belangrijke data

Belangrijke data Masterproef I

Oktober - December 2020: Keuze + toekenning onderwerp en promotor

2 oktober 2020: algemeen infomoment masterproef I en specifieke info per vakgroep (via Zoom):

Schrijf je in op de Ufora cursussite: ‘Masterproeven Vakgroep Onderwijskunde (HX00017)’.

 

23 oktober 2020: deadline voor het indienen van het keuzeformulier op Ufora.

 

10 november 2020: de verdeling van de studenten over de verschillende promotoren staat online op Ufora.

Vanaf nu ligt het initiatief bij jullie zelf en dien je persoonlijk contact op te nemen met je promotor/begeleider en afspraken maken over het verdere verloop. 

 

Woensdag 18 november 2020: Scriptieseminarie 1: het uitdiepen van de eigen probleemstelling: van 13u00 tot 15u00 via de Ufora cursussite: ‘Masterproeven Vakgroep Onderwijskunde (HX00017)’.

 

Woensdag 25 november 2020: Scriptieseminarie 2: literatuuronderzoek: van 13u00 tot 15u00 via de Ufora cursussite: ‘Masterproeven Vakgroep Onderwijskunde (HX00017)’.

 

Woensdag 2 december 2020: Scriptieseminarie 3: onderzoeksdesign: van 13u00 tot 15u00 via de Ufora cursussite: ‘Masterproeven Vakgroep Onderwijskunde (HX00017)’.

 

Februari - maart 2021

Februari 2021: Scriptieseminarie 4: analyseaanpak: datum nog te bepalen.

 

Maart 2021: Scriptieseminarie 5: rapporteringsaanpak: datum nog te bepalen.

 

21 maart 2021: deadline voor de studenten om de éénzijdige verklaring te ondertekenen: regelt het eigendoms-en gebruiksrecht (zie facultaire website van de dienst onderwijsondersteuning).

 

April 2021 

21 april 2020: deadline voor de studenten om de administratie rond masterproef I in Oasis te voltooien (zie facultaire website van de dienst onderwijsondersteuning).

 

Mei 2021

20 mei 2020: deadline indienen paper Masterproef I (zie facultaire website van de dienst onderwijsondersteuning).

Masterproef I enkel digitaal doorsturen naar je promotor en begeleider. 

 

Augustus 2021

12 augustus 2020: deadline indienen paper Masterproef I tweede zittijd (zie facultaire website van de dienst onderwijsondersteuning).

Masterproef I enkel digitaal doorsturen naar je promotor en begeleider. 

Belangrijke data Masterproef II

December 2020

4 december 2020: deadline opladen in Oasis van de definitieve titel van de masterproef (zie facultaire website van de dienst onderwijsondersteuning).

Let op: enkel voor studenten die in januari 2021 willen indienen!

 

Januari 2021

14 januari 2021: deadline indienen masterproef II met het oog op de deliberatie na de 1e examensessie.

  

April 2021

21 april 2020: deadline voor de studenten om de administratie rond Masterproef II in Oasis te voltooien (zie facultaire website van de dienst onderwijsondersteuning).

 

Juni 2021

1 juni 2021: deadline indienen Masterproef II (zie facultaire website van de dienst onderwijsondersteuning).

Vanaf 16 juni 2021: voorkeursperiode verdediging masterproeven. Hou jullie beschikbaar voor de verdediging van jullie masterproef.

 

Augustus 2021

12 augustus 2021: deadline indienen Masterproef II tweede zittijd (zie facultaire website van de dienst onderwijsondersteuning).

 

Vanaf 23 augustus 2021: voorkeursperiode verdediging masterproeven. Hou jullie beschikbaar voor de verdediging van jullie masterproef.