Plagiaat

Wat is plagiaat?

Onder plagiaat wordt verstaan:

"Het overnemen van stukken, gedachten, of redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk"

Plagiaat gaat dus niet enkel over het kopiëren van andermans bevindingen zonder bronvermelding, maar ook over het overnemen van redeneringen (incl. de gebruikte bronvermeldingen) uit het werk van derden.

Plagiaat vermijden

Bouw op basis van wat je gelezen hebt je eigen redenering op, en verwijs systematisch naar de bronnen waarop je je baseert.

Ephorus: opsporingssysteem

Aan de Universiteit Gent gebruiken we het Ephorus plagiaat detectiesysteem. Op Minerva heeft een lesgever de mogelijkheid om het werk van studenten te screenen op plagiaat. Dit gaat automatisch en levert een zeer gedetailleerd rapport op met verwijzingen naar alle bronnen waarnaar de tekst van het rapport kan verwijzen. Ook vertalingen worden opgespoord.

Voorbeeld van het plagiaatdetectiesysteem Ephorus in actie.

 

Hierboven zie je hoe een tekst door Ephorus is geanalyseerd. In dit geval is er een 5% score: voor 5% van de tekst werden rechtstreekse linken gevonden in andere bronnen en op het internet. In dit geval is dit bijzonder weinig omdat voor de gevonden overlap er expliciet verwijzingen opgenomen zijn in de tekst. Voor een promotor/lezer is het altijd verdacht wanneer er geen aanhalingstekens gebruik worden, of wanneer er vloeiende zinnen terug te vinden zijn waarbij er geen literatuurverwijzingen voorkomen. Net zoals menselijke lezers, zal Ephorus dit soort kopieergedrag moeiteloos terugvinden.