Conceptueel model

Waarom?

  • Geef niet zomaar een opsomming van alles wat gezegd is over de centrale begrippen in je masterproef.
  • Zorg voor een goede analyse en synthese van begrippen.
  • Een conceptueel model geeft aan hoe alle centrale variabelen en processen met elkaar verbonden zijn.

Aandachtspunten

  • Vertrek vanuit een grondige verkenning van de literatuur.
  • Beschrijf alle concepten "breed". Beperk je niet tot één auteur, theorie, model...
  • Zoek naar overzichtsdefinities en probeer de complexiteit van begrippen in kaart te brengen.
  • Verschillende auteurs gebruiken uiteenlopende begrippen: Wat is de overlap? Waar zit het verschil?

In je masterproef

Je kan het conceptuele model op verschillende manieren beschrijven in je masterproef. Een aantal suggesties:

  • Gebruik schema's of grafische voorstellingen waar mogelijk.
  • Voeg een tabel in met verschillende begrippen en hun definities. Neem zeker referenties op in de tabel.
  • Enkele voorbeelden uit vroegere masterproeven:

 

Schematische voorstelling door F. Roman (2011)

In de masterproef over spijbelen van Roman F. (2011) worden verschillende conceptuele modellen opgenomen om het begrip "spijbelen" te verkennen.

 

Tabelmatige voorstelling door Pauline De Beleyr (2016)

Conceptueel model van Pauline De Beleyr in haar masterproef: "Het meten van algemene, vakoverschrijdende attitudes in het technische onderwijs."

 

Tabelmatige voorstelling van "maatschappelijk aanzien" door Kim Van Ammel (2016)Conceptueel model van Kim Van Ammel voor het begrip "maatschappelijk aanzien" in haar masterproef over "Het maatschappelijk aanzien van onderwijsvormen in Vlaanderen: onderzoek naar de perceptie van ouders van leerlingen uit het secundair onderwijs".

Merk op: al deze schematische voorstellingen zijn slechts een mogelijkheid om de door jou gebruikte concepten helder voor te stellen. Ga gerust op zoek naar een eigen mogelijkheid om alles helder en overzichtelijk te presenteren!