Literatuurstudie

Literatuurstudie uitvoeren

Ga systematisch te werk door het volgende stappenplan te volgen:

 

 1. Schets je probleemstelling.
 2. Zoek onderzoekartikels op.
 3. Selecteer relevante onderzoeksartikels.
 4. Breng de bevindingen uit de onderzoeksartikels in kaart.
 5. Vat de bevindingen uit de onderzoeksartikels samen.

 

Bron: Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19–32.

 

1. Schets je probleemstelling

 • Op basis van je probleemstelling selecteer je alle kernbegrippen.
 • Zoek op basis van deze kernbegrippen naar onderzoeksartikels/publicaties.

 

2. Zoek onderzoeksartikels op

 • Kies relevante zoektermen. Val daarvoor terug op je probleemstelling en kernbegrippen.
 • Hou er rekening mee dat de literatuur anderstalig is. Zoek Engelstalige varianten van je kernbegrippen.
 • Gebruik liever te veel dan te weinig zoektermen.
 • Zoek hoofdzakelijk in internationale peer-reviewed tijdschriften. Kortom, in Web of Science.

 

3. Selecteer relevante onderzoeksartikels

 • Je zoektocht kan heel wat artikels opleveren. Soms zijn ze niet relevant. Je zal dus moeten selecteren.
 • Zet heldere criteria voorop: wat behou je wel en wat niet? Zorg dat je dit kunt verantwoorden.

 

4. Breng de bevindingen uit de onderzoeksartikels in kaart

 • Lees elk artikel met een analytische bril: ga op zoek naar relevante invalshoeken, kenmerken of resultaten die je helpen de onderzoeksvragen te beantwoorden.
 • Er is geen vuistregel wat de typische analysecategorieën zijn die je bij het lezen van elk artikel toepast. Dit hangt af van je onderzoeksvraag.

 

5. Vat de bevindingen uit de onderzoeksartikels samen

 • Schrijf per analysecategorie een synthese neer: wat heb je gevonden en wat vraagt aandacht?

Zoekmachines

Web of Knowledge en Science Direct

Web of Knowledge en Science Direct  zijn de eerste plaatsen waar je op zoek gaat naar onderzoeksartikels.

 

Biblio

De Biblio-toepassing van de Universiteitsbibliotheek geeft toegang tot alles wat het UGent-personeel heeft gepubliceerd: onderzoeksartikels, boeken, hoofdstukken in boeken, conferentiebijdragen...

 

Google scholar

Op google scholar vind je naast artikels van Web of Knowledge ook "grijze" literatuur. Deze literatuur werd gepubliceerd buiten de klassieke kanalen. Je vindt er onderzoeksrapporten, websites, interne rapporten... In principe is de "oorsprong" van deze bronnen gegarandeerd omdat enkel output van erkende wetenschappelijke auteurs, instellingen en organisaties aan bod komen.

 

Snowballen

Bij een eerste literatuurverkenning is het mogelijk dat je niet veel vindt. Volg dan de strategie van "snowballing". Vertrek vanuit de referenties van een relevant artikel om verder te zoeken.

Klik op de titel van een artikel in Web of Knowledge. Je krijgt een aantal handige opties:

 • Hoe vaak wordt er naar dit artikel verwezen "Times Cited"
 • Klik op "View Related Records" om gelijkaardige onderzoeksartikels te zien.
 • Bij "Cited References" vind je de literatuur die door deze auteur(s) is gebruikt.

Mendeley

Wat is Mendeley?

Mendeley is een gratis programma om bij te houden wat je gelezen hebt.

 • bijhouden van referenties
 • automatisch opmaken van je referentielijst
 • downloaden en beheren van artikels
 • beheren van artikels, boeken, en rapporten
 • ordenen in mappen, clusters, groepen
 • delen van je publicaties met anderen

 

Waarom?

Lees je één artikel, dan weet je de volgende dag meestal nog wat de kern van het artikel was. Maar weet je het nog wanneer je op één dag 20 artikels hebt gelezen en verwerkt? En weet je nog waar die leuke zin over het verband tussen a en b zo kernachtig werd neergeschreven? Neen, meestal ben je dat dan vergeten en zit je verwoed je artikels, notities, ... te doorbladeren om het terug te vinden. En dan begin je te schrijven en ben je vergeten wat de precieze auteur was wat het publicatiejaar was van dat boek, van welke pagina je precies die "quote" had gekopieerd, enz.

De voorgaande alinea vat perfect samen waar de meeste studenten tegenaan lopen bij het opzoeken, lezen, verwerken en bijhouden van hun literatuur. Ze documenteren onvoldoende hun eigen zoek- en verwerkingsproces.

Gelukkig is er nu Mendeley om dit proces te ondersteunen.

 

Aan de slag

 • Creëer een account op de Mendeley website
 • Download en installeer de gratis app/programma op je eigen laptop/computer/tablet

 

Automatisch bronnen importeren

 • In Science Direct en Web of Knowledge heb je bovenaan de optie: "Save to Mendeley"
  • Het artikel wordt opgeslagen in Mendeley
  • De referentiegegevens worden mee opgeslagen
 • In Mendeley kan je deze artikels nu bekijken, ordenen, becommentariëren...
 • Verander de "view" settings in het hoofdmenu, zo kan je de artikels weergeven als een referentielijst (opmaak APA 6.0)

 

Handmatig bronnen importeren

Je kan ook documenten en hun referenties handmatig toevoegen.

 

Mendeley gebruiken in Word

Je kan automatisch bronnen toevoegen aan je tekst. Achteraf genereert Mendeley een literatuurlijst.