Proficiat Dr. Rogiers!

(10-10-2019)

Doctoraatsverdediging Amélie Rogiers

 

Op 10 oktober 2019 vond de openbare doctoraatsverdediging van Amélie Rogiers plaats. Binnen haar doctoraat lag de focus op het leren van informatieve teksten in het secundair onderwijs. Het onderzoek is meer bepaald gericht op het meten en bevorderen van strategiegebruik en kennisverwerving. Aangezien de onderzoeksresultaten van haar eerste studies toonden dat heel wat leerlingen slechts een beperkt aantal leerstrategieën hanteerden en deze eerder oppervlakkig toepasten, werd een grootschalige interventiestudie opgezet. Binnen dit onderzoek gingen leerkrachten en leerlingen aan de slag met het uitgewerkt evidence-based lessenpakket ‘Leerlicht’. De resultaten toonden alvast aan dat dit pakket een veelbelovende manier is om zowel het strategiegebruik als de prestaties van onze Vlaamse leerlingen te bevorderen.

 

We wensen Amélie dan ook te feliciteren met haar doctoraatsdiploma!

 

 

  

Doctoraatsverdediging Amélie Rogiers 2