Lezingen prof. dr. Mike Wehmeyer

Wanneer
21-03-2018 van 14:30 tot 17:00
Waar
HILO, Watersportlaan 2, Aud. 1
Voertaal
Engels
Door wie
Orthopedagogisch Onderzoek in Context en de Vakgroep Orthopedagogiek
Contact
Sarah.DePauw@UGent.be
Voeg toe aan mijn agenda

Prof. Dr. Mike Wehmeyer 20/03 & 21/03/2018

Het Associatieonderzoeksplatform “Orthopedagogisch Onderzoek in Context”
en de Vakgroep Orthopedagogiek nodigen u uit voor twee boeiende lezingen die prof. dr. Mike Wehmeyer zal geven.

In deze lezingen zal hij zowel zijn theoretisch model (Causal Agency Theory) als zijn praktische implementaties rond zelf-determinatie aan bod laten komen.

Lezing 2 - "Self-Determination and Strengths-based Approaches to Disability: Providing Supports for More Positive Employment and Community Inclusion Outcomes"

Abstract: Onderzoek en praktijk tonen aan dat verhoogde zelfdeterminatie bij jongeren en volwassenen met een beperking gelinkt is aan meer positieve uitkomsten op vlak van o.m. tewerkstelling en inclusie. In deze lezing zal Prof. Wehmeyer een overzicht geven van zelf-determinatie en ‘causale agency’ enerzijds en de fit tussen zelf-determinatie, positieve psychologie en sterktegerichte benaderingen ten aanzien van ‘disabilities’ anderzijds. Ook bespreekt hij zijn zoektocht naar interventies om zelf-determinatie bij personen met een beperking (en in het bijzonder, autismespectrumstoornissen) te verhogen en te promoten, om zo personen met een beperking te ‘enpoweren’ en in staat te stellen om meer positieve tewerkstellings- en inclusieperspectieven te bereiken.

 

Extra: Vertoning “Na de dood in de hemel” – Kortfilm geregisseerd door Thomas Baert (Regisseur, heeft Downsyndroom) – Coach: Lukas Bossuyt

Nabespreking: Prof. Dr. Geert Van Hove (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent)