Lezingen prof. dr. Mike Wehmeyer

Wanneer
20-03-2018 van 10:30 tot 12:30
Waar
FPPW, Dunantlaan 2, Aud. 3
Voertaal
Engels
Door wie
Orthopedagogisch Onderzoek in Context en de Vakgroep Orthopedagogiek
Contact
Sarah.DePauw@UGent.be
Voeg toe aan mijn agenda

Prof. Dr. Mike Wehmeyer 20/03 & 21/03/2018

Het Associatieonderzoeksplatform “Orthopedagogisch Onderzoek in Context”
en de Vakgroep Orthopedagogiek nodigen u uit voor twee boeiende lezingen die prof. dr. Mike Wehmeyer zal geven.

In deze lezingen zal hij zowel zijn theoretisch model (Causal Agency Theory) als zijn praktische implementaties rond zelf-determinatie aan bod laten komen.

LEZING 1- “Towards a Better Understanding of Self-Determination and its Development through the Lifecourse”

Abstract: In deze lezing zal Prof. Wehmeyer bruggen bouwen tussen zijn Causal Agency Theory (CAT) en de Zelf-Determinatietheorie (ZDT) van Ryan en Deci. De bedoeling is om op basis van beide theoriën een omvattend kader te creëren om de ontwikkeling van zelf-determinatie doorheen de levensloop beter te begrijpen. Dit model helpt om de dynamiek tussen psychologische behoeften, autonome motivatie en ‘causale agency’ beter in kaart te brengen en kan als basis dienen om interventies uit te werken die de zelf-determinatie van personen (met én zonder beperkingen) verhogen.

Nabespreking: Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste (Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, Universiteit Gent) in samenwerking met het Expertisenetwerk voor Psychologische Groei (Universiteit Gent)

Inschrijven is gratis, maar wel noodzakelijk via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/orthopedagogiek