Strengths-based case management in de praktijk

Wanneer
26-03-2018 12:30 tot 28-03-2018 17:00
Waar
De Krook in Gent, zaal De Blauwe Vogel
Voertaal
Engels
Door wie
Vakgroep Orthopedagogiek UGent en stad Gent
Contact
orthopedagogiek@ugent.be
Voeg toe aan mijn agenda

De Vakgroep Orthopedagogiek en de stad Gent verwelkomen u graag op de tweedaagse workshop Strengths-based case management in de praktijk

Sterktegericht case management (SBCM) wil sterktes en mogelijkheden van individuen identificeren. Via doordachte individuele handelingsplanning helpen deze sterktes om uitdagingen op te lossen in hun dagelijks leven. Het is mogelijk om de kernprincipes van sterktegericht case management aan te passen aan diverse praktijken en settings. Sinds begin jaren 80 werd sterktegericht case management ingezet om het welbevinden en herstel van mensen te ondersteunen in een breed veld van praktijken binnen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, daklozenzorg en het justitieel welzijnswerk. Studies over en implementatie van sterktegericht case management gebeurden in de Verenigde Staten, Zweden, Nederland en andere internationale contexten.

De tweedaagse bestaat uit een inleidend gemeenschappelijk gedeelte en een specifieke verdieping voor jeugdwelzijnswerkers enerzijds en hulpverleners binnen de verslavingszorg en GGZ anderzijds.

Op dag 1 willen we (1) een overzicht geven van wat SBCM is, (2) toegang en continuïteit in de jeugdzorg bekijken vanuit de noden van jongeren en (3) het gebruik van de Critical Time Intervention behandelen, een specifiek model van case management met volwassenen.

Dag 2 van deze training verloopt in twee afzonderlijke groepen. Dit laat toe om diepgaander te focussen op de specifieke noden van de diverse groepen waarmee gewerkt wordt.

Voor jeugdhulpverleners en jeugdwelzijnswerkers (groep 1): voorbeelden van verdieping zijn o.a. implicaties van SBCM voor jongeren in kwetsbare situaties, organisatie- en contextfactoren, planning van interventies, inhoud en doelstellingen van het aanbod.

Voor professionals die werken met volwassenen in de verslavingszorg en de GGZ zijn de thema’s o.a. (groep 2): motiverend werken en omgaan met weerstanden, het afnemen van een sterktegerichte assessment en mensen leren doelen opstellen en verwezenlijken.

De training focust op de praktische toepassing van SBCM. Vooral tijdens de tweede dag wordt gewerkt aan de hand van de praktijkervaringen van de deelnemers. 

Voor meer informatie kan u de uitnodiging raadplegen.

 

Met vriendelijke groeten en hopende op uw aanwezigheid,

 

Vakgroep orthopedagogiek, Universiteit Gent