Vervulling van basisbehoeften bij meisjes voor en na een verblijf in een gemeenschapsinstelling (artikel)

(19-05-2020) Recent verscheen in "Welwijs" een artikel dat kadert binnen het onderzoek dat Lore Van Damme heeft gevoerd bij meisjes in gemeenschapsinstelling De Zande.

Meisjes in gesloten voorzieningen vormen een kwetsbare en onderbelichte groep binnen de jeugdhulpverlening. Bovendien vertrekt het beperkte aantal beschikbare studies met betrekking tot deze groep voornamelijk van een risicomanagementperspectief. Dit terwijl een sterktegericht, empowerend perspectief kan bijdragen tot een betere maatschappelijke re-integratie. In dit artikel wordt de toepasbaarheid en mogelijke meerwaarde van het 'Good Lives Model' geïllustreerd bij meisjes voor en na een verblijf in een gemeenschapsinstelling.