Publicatie boek “Naar een herstelondersteunende verslavingszorg”

(06-11-2017) Herstel komt meer en meer centraal te staan als doelstelling van verslavingszorg en -preventie.

Publicatie boek “Naar een herstelondersteunende verslavingszorg”

(W. Vanderplasschen & F. Vander Laenen)

Boekvoorstelling

Herstel komt meer en meer centraal te staan als doelstelling van verslavingszorg en -preventie. De theorievorming over en het wetenschappelijk onderzoek naar ‘herstel’ zijn echter nog in volle ontwikkeling. Op de werkvloer staat men voor de uitdaging om ‘herstelondersteunend’ te werken, zonder dat men hiervoor over veel achtergrond of expertise beschikt. Een valkuil hierbij is dat men herstel gelijkstelt met abstinentie, of dat de zorgverantwoordelijkheid doorgeschoven wordt naar de cliënt en zijn of haar niet altijd even draagkrachtige netwerk.

Met de publicatie van het boek Naar een herstelondersteunende verslavingszorg willen de auteurs het begrip ‘herstel’ verdiepen en duiden en handvatten aanreiken om herstelgerichte zorg en ondersteuning voor personen met verslavingsproblemen in beleid en praktijk vorm te geven. 

“Herstelgericht werken bij verslaving wordt helder uitgelegd en voorzien van praktijkvoorbeelden uit hulpverlening, justitie, preventie en zelfhulp, gekaderd in een internationaal en historisch perspectief. Een toegankelijk boek, en ‘must have’ voor al wie in de verslavingszorg van de toekomst wil werken.”

Paul Van Deun, voorzitter Vereniging voor Alcohol en andere Drugsproblemen

Bestellen: http://www.acco.be/verslavingszorg