Doctoraatsverdediging Silke Daelman

(15-06-2022) Silke Daelman verdedigde op dinsdag 7 juni 2022 haar doctoraatsproefschrift met de titel ‘Listening to children in vulnerable situations: rethinking voice through intra-active pedagogical encounters’

Het doel van dit proefschrift is om pedagogische concepten of fundamenten die bijdragen aan het denken rond stemmen en posities van kinderen in kwetsbare situaties in hedendaagse contexten van onderwijzen, opgroeien en onderzoek doen, te gaan concretiseren en illustreren. Dit in samenhang met onze eigen rollen, verantwoordelijkheden en ethiek in pedagogiek en onderzoek. Wat wordt van belang in het denken rond stemmen, rollen en posities van kinderen in relatie tot onze eigen rollen, posities en ethiek in pedagogiek en onderwijs? Wanneer we aan de slag gaan met en luisteren naar kinderen in kwetsbare situaties, wat kan dan bijdragen aan het ontstaan van intra-actieve ontmoetingen van ‘echt’ luisteren waarin perspectieven en ervaringen van kinderen gewaardeerd worden?

Doorheen uiteenlopende ontmoetingen met kinderen-in-hun-web zet het proefschrift ons aan tot denken rond ‘voice’ en concretiseert het vijf bewegingen op zoek naar intra-actieve ontmoetingen met kinderen waar echt luisteren de ruimte krijgt.

Promotor: Prof. Geert Van Hove, Copromotor: Prof. Elisabeth De Schauwer.

Wie graag een flyer wil downloaden van haar doctoraat kan dit via volgende link: